Aktualne zapotrzebowanie

Podstawowe informacje dla kandydata

Obecnie poszukujemy

Technik Serwisu

lokalizacja: Śląsk lub Mazowsze

Pełny etat, stawka od 4.000 zł netto + premia

Specjalista ds UDT, Konserwator UDT

lokalizacja: Sosnowiec oddział, Seroki Parcela oddział

Pełny etat/pół etatu/umowa  B2B,  stawka od 4.000 zł netto + premia

Handlowiec

lokalizacja: Śląsk lub Mazowsze

Pełny etat, stawka od 4.000 zł netto +  premia

Specjalista ds. wsparcia  sprzedaży

lokalizacja:  Sosnowiec oddział, Seroki-Parcela oddział

Pełny etat/pół etatu, możliwość pracy zdalnej,  stawka  od 3.500 zł netto  + premia

Specjalista ds. windykacji

lokalizacja: Sosnowiec

Pełny etat/pół etatu, możliwość pracy zdalnej, stawka od 3.500 zł netto +  premia

Wyślij  swoje CV pod adres: biuro@podesty.rentals

Krótko o nas

W Podesty.Rentals dodajemy unikalną wartość do twojego doświadczenia najmu, w postaci kompleksowej asysty zespołu utalentowanych osób, których celem jest zapewnienie maksymalnej satysfakcji ze świadczonej przez nas usługi. Na każdym etapie obsługi lub procesu sprzedaży staramy się perfekcyjnie dobrać odpowiednie dla klienta prac narzędzie, wyposażenie, maszynę lub rozwiązanie logistyczne.

Naszych pracowników traktujemy w taki sam sposób jak naszych klientów.

Zasady współpracy

Nie decydujemy się na półśrodki, z nami współpraca ma być czystą przyjemnością! Gwarantujemy:

ZAANGAŻOWANIE
100%
PROFESJONALIZM
100%
TERMINOWOŚĆ
100%
ZADOWOLENIE
100%

Informacje o wybranych stanowiskach pracy

Rental Manager 

Nasz reprezentant w terenie. Zajmuje się sprzedażą usług najmu trafiając do segmentu biznesowego. Działa w wyznaczonym obszarze geograficznym odwiedzając place budów, zakłady przemysłowe oraz siedziby firm. Samodzielnie buduje bazę swoich klientów, utrzymuje wzorowe relacje z istniejącymi, doskonali swój warsztat pracy i aktualizuje wiedzę.

W terenie spędza 80% czasu, pozostałe 20% to prace biurowo-administracyjne. Jest wyposażony/-a w niezbędne do pracy narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon, laptop.

Technik Serwisu

Nasze  wsparcie sprzedaży. Zajmuje się wydawaniem/zwrotem podestów ruchomych i rusztowań aluminiowych, bieżącą konserwacją i naprawami, remontami starszych maszyn, serwisem w miejscu ich pracy, dbaniem o stan zaplecza magazynowego.  Stale rozwija zakres swoich kwalifikacji. Posiada wszelkie przewidziane prawem uprawnienia do obsługi i konserwacji sprzętu.

W terenie spędza 20-40% czasu, pozostałe w firmowym serwisie. Narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon, tablet.

Zakres działania

100% jakości naszych usług gwarantujemy w obszarze działania na terenie województw, w którym mamy zlokalizowane magazyny i mobilny serwis

Mazowieckie
100%
Łódzkie
100%
Śląskie
100%
Małopolskie
100%

FAQ

FAQ – Rental Manager 

Jak wygląda praca w terenie?

 • Odwiedzasz budowy hal przemysłowych, magazynów, centrów logistycznych, marketów, zakładów produkcyjnych, siedziby firm budowlanych. Masz w samochodzie dodatkowy komplet butów roboczych, niezbędnych do wejścia na budowę. Dodatkowo kamizelkę bezpieczeństwa oraz kask.
 • Jeśli jesteś na budowie to rozmawiasz z klientami bezpośrednio w miejscu ich prac lub w zapleczu socjalno-biurowym.
 • Na każdej budowie możesz spotkać od jednego do kilkunastu potencjalnych klientów (wykonawcy, podwykonawcy, inwestor)
 • Odwiedzasz od 8 do 10 takich budów, zakładów w ciągu dnia pracy
 • Po zakończonych spotkaniach sporządzasz raport wizyt w systemie CRM.

Jakie osoby będą ze mną współpracować bezpośrednio?

 • Kierownik Oddziału – koordynuje pracę całego oddziału w zakresie handlowym i technicznym. Będzie pomagać w kwestiach związanych z organizacją czasu pracy, bieżącymi sprawami związanymi z obsługą zapotrzebowania sprzętowego, realizacją usług serwisowych, polityką cenową. Kierownik Oddziału zainteresowany jest realizacją planu sprzedaży, bezkonfliktową i terminową pracą podległych pracowników, właściwym spływem należności od klientów.
 • Technik Serwisku/Kierownik Serwisu – bezpośrednio zajmuje się serwisem, podlega kierownikowi oddziału i managerowi serwisu. Informuje o wykonanych pracach serwisowych i ewentualnych problemach, ma wiedzę o stanie magazynowym, w kontekście jego sprawności technicznej. Technik Serwisu zainteresowany jest rzetelną i dokładną informacją dotyczącą zlecenia serwisowego, natychmiastowym przekazywaniem informacji o awariach, pełnych informacjach kontaktowych od klienta.
 • Logistyk – zajmuje się organizacją transportu wewnętrznego i zewnętrznego, relokacją sprzętu oraz powiązanymi dokumentami najmu. Współpraca w zakresie kosztów transportu, dokumentów najmu, dostępności sprzętowej. Logistyk zainteresowany jest skrupulatnością  i terminowością w przesyłaniu dokumentów najmu (oferty, ustalenia dodatkowe, płatności), respektowaniu polityki transportem spółki, pomocy w ustalaniu terminów dostaw.

Jak wygląda wprowadzenie do rozpoczęcia pracy

 • Szkolenie z budowy i zastosowania maszyn
 • Szkolenie z modeli maszyn
 • Szkolenie z rusztowań aluminiowych
 • Szkolenie z systemu informatycznego zarządzającego wynajmem
 • Wizyty z bezpośrednim przełożonym u klientów

Czy w okresie próbnym będę mieć do zrealizowania plan sprzedaży?

 • Tak, plan sprzedaży będziesz mieć przydzielony już od pierwszego miesiąca.
 • Plan sprzedaży będzie, w każdym miesiącu podwyższany, zgodnie z tempem wzrostu ilości klientów i wielkości sprzedaży

Jak często dokonywane będzie ocena mojej pracy?

 • Podczas okresu próbnego, co miesiąc
 • Podczas kolejnej umowy na czas nieokreślony lub określony, co kwartał
 • Po przepracowaniu 3 lat, co rok
 • Oceny dokonuje bezpośredni przełożony

Czas pracy, w jakich godzinach, czy umowa o pracę czy zlecenie?

 • Zgodnie z kodeksem pracy, nie krócej niż 8h w dni robocze
 • Wyłącznie umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony

Czy tzw. home office jest możliwy?

 • Czynności biurowe standardowo wykonujemy w biurach zlokalizowanych przy oddziałach spółki. Kontakt z innymi współpracownikami znacznie ułatwia załatwienie wielu spraw i pomaga nawiązywać relacje międzyludzkie
 • Jest możliwa praca z domu po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego

Jakie sukcesy odniosły osoby dotychczas zatrudnione na tym stanowisku?

 • Jeśli przyjąć jako miarę sukcesu, zmianę stanowiska i obowiązków to ze stanowiska Rental Manager można awansować bezpośrednio na stanowisko Kierownika Oddziału
 • Jeśli przyjąć jako miarę sukcesu wynagrodzeń, to realizacja celów pozwala na comiesięczne przekraczanie pięciocyfrowego progu wynagrodzenia netto
 • Jeśli przyjąć jako miarę sukcesu użytkowany samochód służbowy, to realizacja celów pozwala na zmianę samochodu z klasy B na C lub SUV.

Jakiej jakości jest to sprzęt?

 • Stale uzupełniamy naszą flotę.
 • Najnowsze maszyny są z bieżącego roku
 • Najstarsze mają kilkanaście lat – są to głownie spalinowe nożyce i teleskopy.
 • Rusztowania kupujemy wyłącznie nowe, w ofercie znajdują się nie starsze niż 7 lat

Języki obce, do czego mogą mi być potrzebne?

 • Kapitał naszej spółki jest międzynarodowy
 • Niektóre spotkania i szkolenia odbywają się za granicą
 • Wspólnym językiem komunikacji jest w takich przypadkach język angielski
 • Sporadycznie możesz mieć kontakt z obcojęzycznym szefostwem, które dobrze jest rozumieć

Czy firma organizuje spotkania i wyjazdy integracyjne?

 • Tak, są organizowane wyjazdy i spotkania integracyjne dla wszystkich pracowników firmy, jak również dla pracowników działu

Co to są niskie wyniki pracy i jakie są tego konsekwencje? 

 • Brak realizacji indywidualnie dostosowanego planu sprzedaży przez co najmniej trzy miesiące z rzędu
 • Brak respektowania procedur dotyczących szczególnej dbałości o dokumenty najmu
 • Ponadnormatywny, czyli przekraczający ponad 50% średni poziom przeterminowanych płatności
 • Ujawniona działalność dodatkowa, której znamiona świadczą o konkurencyjnym charakterze w kontekście czasu lub asortymentu
 • W pierwszej kolejności podejmowane są działania naprawcze tzn. rozmowy, wizyty terenowe, audyt dokumentacji, w okresie kilku miesięcy (w zależności od stażu zatrudnienia)
 • W przypadku nieskuteczności działań naprawczych, bezpośredni przełożony w konsultacji z zarządem spółki podejmuje decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę

Jak wyglądają kroki rekrutacji i czy firma informuje o wynikach rozmów z kandydatami?

 • Pierwszym etapem jest selekcja przesłanych dokumentów. Oceniana jest zgodność wymaganych kwalifikacji z zapotrzebowaniem firmy. Przyjmuje się, że niezbędne jest spełnianie min 80% wymagań
 • O wyniku selekcji informujemy, na tym etapie, wyłącznie kandytatów, z którymi chcemy się spotkać. Każde ogłoszenie jest publikowane na czas określony. Jeśli wyślesz do nas swoją aplikację i nie dostaniesz odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia publikacji, oznacza to, że nie zakwalifikowałeś się do następnego etapu
 • Drugim etapem jest spotkanie osobiste lub online z bezpośrednim przełożonym, który osobiście dokonuje oceny zgodności twoich kwalifikacji z pożądanym profilem kandydata
 • Po tym etapie, każdorazowo informujemy kandydata o tym czy chcemy z nim dalej kontynuować rozmowy. Informacja zwrotna jest przekazywana w ciągu kilku dni od daty spotkania
 • Dodatkowym etapem jest test z umiejętności handlowych, który ma za zadanie symulację rzeczywistości z którą może się spotkać kandydat podczas pracy. Potwierdzeniem zaliczenia tego etapu jest zaproszenie na ostatnią w rekrutacji, rozmowę kwalifikacyjną
 • Ostatnim etapem jest rozmowa z szefostwem firmy, po której zapada decyzja o zatrudnieniu. Informacja zwrotna jest przekazywana w ciągu kilku dni od daty spotkania

Czy w przypadku wybrania mojej osoby mogę liczyć na umowę tzw. przedwstępną?

 • Tak, jeśli okres od podjęcia decyzji do momentu rozpoczęcia pracy jest dłuższy niż 1 pełny miesiąc
 • Umowa obowiązuje obydwie strony do zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę pod rygorem zwrotu równowartości jednego miesiąca brutto stronie która poniosła szkodę w przypadku nie zawarcia tejże umowy
 • Czyli jeśli podpiszesz taką umowę przedwstępną i nie podejmiesz u nas pracy to będziesz musiał zwrócić nam równowartość 1 miesiąca pracy. Analogicznie w odwrotnym przypadku: jeśli my nie zawrzemy z Tobą umowy to musimy zapłacić za 1 miesiąc pracy

Na jaki samochód służbowy mogę liczyć na początku? Czy mogę z niego korzystać prywatnie i w jakim zakresie?

 • Na początku będzie to samochód klasy B taki jak: Skoda Fabia, Toyota Yaris, Seat Ibiza lub podobny
 • Po okresie próbnym samochód klasy kompakt taki jak: Skoda Octavia, Toyota Corolla, VW Golf lub podobny
 • Umowa o korzystaniu z samochodu służbowego przewiduje możliwość prywatnego użytkowania. W takim przypadku koszty paliwa oraz inne wynikłe z użytkowania ponosi pracownik
 • Wyjazd za granicę możliwy jest wyłącznie za zgodą bezpośredniego przełożonego. Możliwe jest korzystanie z samochodu służbowego na urlopie pod warunkiem ponoszenia pełnych kosztów z tym związanych

Ile można zarobić?

 • W okresie pierwszych trzech miesięcy: podstawa + niska premia za realizację planu i zadań
 • W okresie kolejnych sześciu miesięcy: podstawa + regularna premia uzależniona od: a) stopnia realizacji planu, b) cen transakcyjnych, c) spływu należności
 • No to ile? Kilka tysięcy netto podstawa, kilka tysięcy premii, łącznie może to być kilkanaście tysięcy netto miesięcznie

Jaką firma ma historię?

 • 2015 r. – rozpoczęcie działalności pod nazwą Podesty Silesia Sp. z o.o., pierwszy magazyn w Tychach, zakupy sprzętu
 • 2016 r. – zatrudnienie pierwszego handlowca, zakup własnej lawety, zakupy sprzętu
 • 2017 r. – otwarcie oddziału w Warszawie, wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania najmem, zakupy sprzętu
 • 2018 r. – otwarcie oddziałów w Łodzi i Gdańsku, zakupy sprzętu
 • 2019 r. – rozszerzenie działaności, uruchomienie działu wsparcia sprzedaży
 • 2020 r. – wskutek pandemii, ograniczenie działalności, zamknięcie oddziałów w Łodzi i Gdańsku
 • 2021 r. – ustabilizowanie sytuacji, restrukturyzacja spółki z o.o., ponowne zwiększanie przychodów, zakupy sprzętu
 • 2022 r. – rozwijanie floty sprzętowej, zakupy sprzętu, kilkaset jednostek do wynajmu

Wyślij nam swoje CV