Restrukturyzacja spółki, raport z wykonania

Raport z wykonania zobowiązań wynikających z układu restrukturyzacyjnego

W tym miejscu będziemy publikować raporty w trybie kwartalnym z realizacji układu restrukturyzacyjnego Podesty.Rentals Spółka z o.o.

Informujemy, że układ został zatwierdzony jednak nie jest jeszcze prawomocny.

Stan na dzień 15 lipca 2022 r.

Podesty.Rentals, 2022

Chcesz skorzystać z oferty?

Zapytaj o bezpłatną i niezobowiązującą wycenę