Praca na podeście ruchomym w pobliżu instalacji elektrycznych

date icon

16.02.2021

Skopiowano!

Praca na podeście ruchomym w pobliżu instalacji elektrycznych

Prace wysokościowe przeprowadzane w pobliżu urządzeń i instalacji elektrycznych, należą do najbardziej niebezpiecznych. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas obsługi podestu ruchomego lub ładowarki teleskopowej, może skutkować porażeniem prądem, który często jest śmiertelny w skutkach. Do awarii instalacji elektrycznej może dojść w momencie, gdy nie jest ona prawidłowo konserwowana. Ryzyko stanowi także zerwanie lub dotknięcie przewodów elektrycznych, które mogą wynikać z błędnego operowania maszyną. Zagrożenie bezpieczeństwa i życia, niosą za sobą także uszkodzone w czasie burzy słupy elektroenergetyczne. Innym powodem wypadków przy pracy w pobliżu instalacji elektrycznych, są skoki napięcia linii energetycznych, na maszyny lub znajdujących się w ich obrębie ludzi. Jakie są podstawowe zasady pracy w pobliżu instalacji elektrycznych? Wyjaśniamy.

Spis treści:

  • Jak wyznaczyć strefę niebezpieczną?
  • Prace w obrębie strefy niebezpiecznej
  • Podstawowe zasady pracy w pobliżu instalacji elektrycznych
  • Wybierz podest ruchomy do pracy na wysokości

We wpisie dowiesz się, jak wyznaczyć strefę niebezpieczną, jak wyglądają prace w obrębie strefy niebezpiecznej, jakie są podstawowe zasady pracy w pobliżu instalacji elektrycznych i dlaczego powinieneś wybrać podest ruchomy do tego typu prac.

Jak wyznaczyć strefę niebezpieczną?

Aby praca na wysokości w pobliżu urządzeń elektrycznych, cechowała się wysokim bezpieczeństwem, niezbędna jest wiedza z wyznaczania zakresów obszaru niebezpiecznego. Taką wiedzę zawierają przepisy BHP, która jest określona na podstawie wysokości napięcia biegnącego przez przewody elektryczne. Obszar strefy niebezpiecznej wyznaczają odległości, przebiegające w poziomie od znajdujących się na skraju przewodów elektrycznych. Od linii o napięciu nieprzekraczającym 1 kV, wyznacza się odległość 3 metrów, z kolei od linii o napięciu nieprzekraczającym 15 kV, odległość ta wynosi 5 metrów. Jeżeli napięcie linii nie przekracza 30 kV, strefa niebezpieczna wokół nich wynosi 10 metrów, a dla linii o napięciu znamionowym 30 kV, strefa niebezpieczna wynosi 15 metrów.

Prace w obrębie strefy niebezpiecznej

Do obowiązku osoby obsługującej podest ruchomy lub ładowarkę teleskopową, należy wiedza na temat urządzeń i instalacji elektrycznych. Stanowisko pracy nie powinno znajdować się bezpośrednio poniżej napowietrznych linii elektroenergetycznych. Poza wyznaczeniem strefy niebezpiecznej, należy w prawidłowy sposób oznakować i odgrodzić obszar prac, aby zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych. Jeżeli obszar prac wysokościowych pokrywa się ze strefą niebezpieczną linii energetycznej, należy zastosować odpowiedni dystans, wyznaczony przez strefę niebezpieczną i ustalić warunki pracy z operatorem sieci lub spółką dystrybucyjną.

Podstawowe zasady pracy w pobliżu instalacji elektrycznych

Niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznych prac wysokościowych, są szkolenia dla pracowników i operatorów podestów ruchomych. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy odłączyć wszelkie urządzenia od prądu lub zabezpieczyć obszar pracy za pomocą odpowiednich osłon. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, należy także wyznaczyć maksymalny zasięg podnośnika. Zaleca się utrzymanie odległości 15 metrów od betonowych słupów energetycznych, oraz 9 metrów od drewnianych słupów energetycznych – przy maksymalnej odległości wysięgu podnośnika. Dodatkowo należy przeprowadzać stałe kontrole otoczenia w pobliżu prac wysokościowych. Do tego celu można wyznaczyć konkretnego pracownika. Istotne jest także opracowanie planu działania w przypadku zaistnienia sytuacji alarmowej.

Wybierz podest ruchomy do pracy na wysokości

Podest ruchomy to nowoczesny pojazd, który cechuje się uniwersalnym zastosowaniem i łatwością obsługi. Gwarantuje efektywną, bezpieczną pracę i zapewnia precyzyjny transport pracowników, nawet w trudno dostępne miejsca. Jest to najlepszy wybór do pracy na wysokości w pobliżu urządzeń elektrycznych. Do pracy w pobliżu urządzeń elektrycznych warto zastosować podnośnik nożycowy, podnośnik teleskopowy lub podnośnik przegubowy. Najlepszy sprzęt, dostępny w naszej ofercie oczywiście nie zwalnia operatora podestu ruchomego, z zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania procedur bezpiecznej obsługi maszyny.

Chcesz skorzystać z oferty?

Zapytaj o bezpłatną wycenę wynajmu wybranego modelu!

Skontaktuj się